Kreativt selvportræt
/ Ansøgning

Som ansøgning skal du lave et kreativt selvportræt, der på en kreativ måde fortæller noget om hvem du er. Du skal IKKE male, tegne eller fotografere dig selv! Dit kreative selvportræt kan være fysisk eller digital. Hvis du vælger at lave et fysisk skal du blot aflevere det hos Kreativitet & Kommunikation, St. Kongensgade 81b, 1264 Kbh. K. hvis du ansøger i København og Agency Spring Studsgade 22 - 8000 Aarhus C, Att. Michael Paterson hvis du søger i Aarhus eller Change | Kommunikation & Design, Edisonsvej 2, 5000 Odense, att. Anders Vincent Jacobsen. Ønsker du at lave det digitalt sender du det kreative selvportræt, eller et link til det, til de fagansvarlige: kaare@reklamelinjen.dk og per@reklamelinjen.dk – husk kontakt info, så som navn, adresse, e-mail og telefon nr.
For at blive optaget på Reklamelinjen behøver du ikke have en anden uddannelse eller et bestemt karaktergennemsnit. Du kan ansøge lige meget hvilken baggrund, du har.

Ansøg senest fredag den 16. august kl 12.00
send eller aflever dit kreative selvportræt til:

København

Kreativitet & Kommunikation,
St. Kongensgade 81b, 1264 Kbh. K

Aarhus

Agency Spring
Studsgade 22 - 8000 Aarhus C

Att. Michael Paterson

Odense

Change | Kommunikation & Design
Edisonsvej 2, 5000 Odense

Att. Anders Vincent Jacobsen

Hvis ansøgningen er digital skal den sendes
til kaare@reklamelinjen.dk + per@reklamelinjen.dk