Kreativt selvportræt
/ Ansøgning

Som ansøgning skal du lave et kreativt selvportræt, der på en kreativ måde fortæller noget om hvem du er. Du skal IKKE male, tegne eller fotografere dig selv! Dit kreative selvportræt kan være fysisk eller digital. Hvis du vælger at lave et fysisk skal du blot aflevere det hos Kreativitet & Kommunikation, St. Kongensgade 81b, 1264 Kbh. K. hvis du ansøger i København og Agency Spring Studsgade 22 - 8000 Aarhus C. Att. Michael Paterson hvis du søger i Aarhus. Ønsker du at lave det digitalt sender du det kreative selvportræt, eller et link til det, til de fagansvarlige: kaare@reklamelinjen.dk og per@reklamelinjen.dk – husk kontakt info, så som navn, adresse, e-mail og telefon nr.
For at blive optaget på Reklamelinjen behøver du ikke have en anden uddannelse eller et bestemt karaktergennemsnit. Du kan ansøge lige meget hvilken baggrund, du har.

Ansøg senest 28. juni kl 12.00
send dit kreative selvportræt til:

København

Kreativitet & Kommunikation,
St. Kongensgade 81b, 1264 Kbh. K

Aarhus

Agency Spring
Studsgade 22 - 8000 Aarhus C

Att. Michael Paterson

Hvis ansøgningen er digital skal den sendes
til kaare@reklamelinjen.dk + per@reklamelinjen.dk